fbpx

Tiden Studio

Tip of the day
Customers are 64% more likely to make a purchase after watching a product video.
ТЕКСТОВА АНИМАЦИЯ/ ИНФОГРАФИКА
Инфографски видеоклиповете се използват за популяризиране на стоки и услуги, запознаване на потребителя с вашата марка и повишаване на доверието към марката. Промоционалното видео показва и разказва за предимствата на вашата марка пред конкурентите, за уникалните свойства на вашия продукт, за удобството на използване на вашата услуга.